Feeds | Twitter
  Linked | Facebook
 
Oferta INCFC

Oferta cursui
semestrul II - 2014

* Toate cursurile organizate
de INCFC se pot plăti şi
în rate.

 
Documente înscriere

Persoane fizice:
formular înscriere
contract

Persoane juridice:
formular înscriere contract

 
Link-uri partenere


CPPC este membru ENCATC

photosetup

Proiecte în derulare | Proiecte finalizate


Proiecte internaţionale şi naţionale finalizate

 

PROIECT INTEGRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SEMNIFICATIVĂ A GRADULUI DE    PROTEJARE ŞI PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL  REPREZENTATIV DIN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA (ARIA ŢINTĂ)


Este un proiect cultural finanţat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, implementat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova în parteneriat cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Bucureşti. 
Perioada de implementare:  august - noiembrie 2012.
Proiectul se adresează în principal unor grupuri ţintă având roluri relevante în protejarea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului imaterial din regiunea S-V Oltenia.EXPO – DESIGN – WORKSHOPURI  DE ARHITECTURĂ PENTRU MUZEOGRAFI

Proiect cultural finanţat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, sesiunea II/2012 - aria tematică Formare profesională în domeniul culturii şi derulat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură în parteneriat cu Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni.
Scopul proiectului îl reprezintă o mai bună valorizare a patrimoniului cultural prin crearea unor noi tipuri de expoziţii care au la baza principii moderne de arhitectură şi design.


Maramureşul istoric recreat prin istorii personale

Proiect cultural finanţat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, sesiunea II/2012-aria tematică Educaţie culturală,  şi derulat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură în parteneriat cu Căminul Cultural Repedea-Maramureş, Fundaţia pentru Meşteşuguri şi Muzeul Maramureşului Sighetul-Marmaţiei.

Descriere: Proiectul îşi propune să suscite interesul tinerilor din zona Maramureşului istoric de a se implica în activităţi culturale dinamice, care valorifică patrimoniul zonal desprins din istoriile particulare ale celor mai reprezentativi seniori din comunitate. Poveştile aflate ale vârstnicilor vor fi însoţite de materiale vizuale reprezentative, constituind subiectul unei expoziţii tematice, care va încerca să plaseze povestea fiecărei existenţe, percepută subiectiv, în contextul istoric obiectivat deja al secolului XX.


Promovare şi marketing cultural în Oltenia este un proiect cultural finanţat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, realizat de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură şi derulat în parteneriat cu Casa de Cultură Traian Demetrescu din Craiova.

Proiectul propune o abordare nouă în raport cu situaţia sectorului cultural din România - colaborarea şi lucrul în reţea ca modalitate de întărire a identităţilor culturale regionale şi de consolidare a acţiunilor culturale întreprinse de operatorii publici şi privaţi din regiunea Oltenia. Proiectul îşi propune să contribuie la formarea unei strategii regionale de marketing cultural capabilă să conducă la creşterea accesibilităţii şi a interesului publicului faţă de produsele şi serviciile culturale oferite de instituţiile culturale participante in proiect. Grupul ţintă vizat este alcătuit din manageri şi operatori culturali din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea.


ATELIERE MOTIVAŢIONALE este un Proiect cultural finanţat de Administratia Fondului Cultural Naţional, în cadrul Ariei tematice: Formare profesională.

Prin acest proiect cultural, adresat unui numar de 70 angajaţi ai structurilor subordonate MCPN, ne dorim activarea sau re-activarea capacităţilor personale şi organizaţionale de motivare, astfel încat participanţii să apeleze la resursele motivaţionale cu usurinţă, să conştientizeze beneficiile activităţilor desfăşurate, să minimalizeze potenţialele bariere de percepţie şi să acţioneze pozitiv în favoarea propriei persoane sau organizaţiei culturale unde îşi desfăşoara activitatea.


Persoanele în vârstă învaţă, educă, transmit şi comunică
ASLECT – Active Seniors Learn, Educate, Communicate and Transmit

ASLECT este un proiect co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, având parteneri din 6 ţări: România, Italia, Austria, Turcia, Bulgaria şi Germania.

Descriere
Proiectul Persoanele în vârstă învaţă, educă, transmit şi comunică priveşte persoanele de vârsta a treia şi la începutul vârstei a treia dintr-o dublă perspectivă: cea în care aceste persoane sunt beneficiari ai programelor culturale şi educative şi cea în care au rolul de resurse de cunoaştere, experienţă şi învăţare pentru asemenea programe. Ca urmare, organizaţiile culturale au nevoie să-şi crească capacitatea de a le trata ca atare, de a le sprijini şi de a promova integrarea lor drept cetăţeni activi în comunităţile locale.


CP-PACK– Dezvoltarea pachetelor de sprijin pentru părinţii şi educatorii copiilor cu Paralizie Cerebrală (grupa de vârstă 3-18 ani)
CP-PACK este un proiect finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Învătare pe tot parcursul vieţii, având parteneri din 6 ţări: România, Italia, Danemarca, Turcia, Grecia şi Portugalia.

Descriere: Paralizia Cerebrală (PC) descrie un grup de afecţiuni permanente ale dezvoltării mişcării şi gesticii, care produc limitarea activităţii şi sunt asociate cu afecţiunile non-progresive care apar pe parcursul dezvoltării fetale sau infantile a creierului. Afecţiunile motorii ale PC sunt de obicei acompaniate de afecţiuni senzoriale, perceptive, cognitive, de comunicare, comportamentale, de epilepsie şi probleme muscolo-scheletale secundare.  (Rosenbaum, Peter et. al. 2006 ) Scopul proiectului (CP-PACK) este îmbunătăţirea abordărilor actuale în sprijinirea părinţilor şi educatorilor care lucrează cu copii cu PC


ECHOE – Education for Heritage, Outdoor Education
ECHOE este un proiect co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, având parteneri din 6 ţări: România, Italia, Austria, Turcia, Belgia şi Norvegia.
Descriere: Proiectul ECHOE va explora metode de a combina educaţia pentru şi despre patrimoniu (în special cea legată de sit-uri istorice şi arheologice) cu educaţia în aer liber (cuprinzând elemente de ecologie, protecţia patrimoniului, sport şi activităţi în aer liber).


CPPC va fi implicat în următorii 3 ani în proiectul internaţional RECALL-Location Based Services - Reconnecting Excluded Communities and Lifelong Learning finanţat în cadrul programului european Lifelong Learning. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu organizaţii din 4 ţări: Marea Britanie, Grecia, Bulgaria şi România, liderul de proiect fiind Nottingham Trent University(UK). Acest proiect va dezvolta servicii de localizare care să permită persoanelor cu dificultăţi de învăţare şi deficienţe senzoriale să îşi poată planifica şi desfăşura independent activităţile de muncă şi pe cele în comunitate şi să depăşească barierele fizice şi psihologice pentru a se putea deplasa şi pentru a se integra social.


VOLUNTARIAT pentru CULTURĂ – un proiect de regenerare şi mobilizare a Bucureştiului Voluntariat pentru cultură este un proiect iniţiat de Fundaţia Culturală Artex, derulat în parteneriat cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, prin care se urmăreşte susţinerea şi promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, în scopul punerii în valoare a patrimoniului cultural al oraşului Bucureşti.


CPPC va fi implicat în următorii 2 ani în proiectul internaţional "RIVER - Representing the Identities and the Voices of the European Riverains" finanţat în cadrul programului Cultura 2007. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu organizaţii din alte 3 ţări: Italia, Polonia şi Finlanda, liderul de proiect fiind Provincia di Ancona, Italia.


CPPC va fi implicat în următorii 2 ani în proiectul internaţional "Moving and Learning" finanţat în cadrul programului european LongLife Learning. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu organizaţii din 5 ţări: Italia, Spania, Belgia, Ungaria şi Franţa, liderul de proiect fiind organizaţia internaţională ENCACT.


Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii – program cultural de pentru protejarea şi promovarea educaţională a patrimoniului cultural mobil

Programul cultural Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, se derulează în perioada august - noiembrie 2010 în Bucureşti. Acest program cultural este destinat protejării şi promovării patrimoniului muzeal şi se adresează profesorilor sau altor persoane din comunitatea rurală, care sunt custozi de colecţii muzeale locale (în cadrul căminelor culturale sau primăriilor) sau de colecţii şcolare.


PUBLIC FOCUS  - Curs practic, interactiv în managementul strategic

Proiectul se desfăşoară cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi urmăreşte să contribuie la formarea şi îmbunătăţirea performanţei profesionale a managementului de mijloc din instituţiile publice de cultură din România, capabile să conducă la aplicarea unor strategii culturale viabile şi benefice publicului, în vederea creşterii accesibilităţii şi interesului publicului la şi faţă de produsele şi serviciile culturale oferite de către aceste organizaţii.SMART MANAGER - Curs practic, interactiv în elaborarea şi scrierea proiectelor
Proiectul se desfăşoară cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi urmăreşte să faciliteze mai buna cunoaştere, dialogul şi schimbul de experienţă privind modul de dezvoltare şi implementare a proiectelor culturale între operatorii culturali din judeţele Covasna, Harghita şi Braşov.

CONSERVATOR - Specializarea tinerilor teologi in domeniul conservării valorilor culturale religioase
Schema de finanţare: PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă


CONNECTION - Organizaţiile culturale - medii de învăţare şi comunicare
Cultural OrgaNizatioNs as LEarning and CommunicaTIon EnvirONments


Game on este un proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Socrates - Grundtvig şi reuneşte parteneri din 5 ţări: Marea Britanie, Italia, Grecia, Bulgaria şi România. www.eugameon.eu


IL GRECO - Resurse pentru procesul de învăţare prin jocuri educative (Implementing Learning Game Resources based on Educational Content). www://ilgreco.europole.org

 
Parteneri proiecte europene

www.echoe-eu.eu/
www.cp-pack.eu/

www.aslect.eu/
www.recall-project.eu/
www.riverproject.eu
www.encatc.org/moving-and-learning
www.connection-eu.eu
www.eugameon.eu/
ilgreco.europole.org