Feeds | Twitter
  Linked | Facebook
 
Oferta INCFC

Oferta cursui
semestrul II - 2014

* Toate cursurile organizate
de INCFC se pot plăti şi
în rate.

 
Documente înscriere

Persoane fizice:
formular înscriere
contract

Persoane juridice:
formular înscriere contract

 
Link-uri partenere


CPPC este membru ENCATC

photosetup

Înapoi la programe de formare

 

Programe de formare profesională pentru ocupaţia de
RESTAURATOR BUNURI CULTURALE
- bazele restaurării -

 

 

Obiectivul programului: Dobândirea de către participanţi a competenţelor necesare practicării ocupaţiei de restaurator bunuri culturale.

Descriere: Obţinerea Certificatului de absolvire a programului Restaurator bunuri culturale presupune următoarele etape:
- parcurgerea celor 2 module teoretice,
- efectuarea stagiului de practică (3000 de ore pentru specializările pictură respectiv 1080 pentru restul specializărilor menţionate), stagiu realizat sub coordonarea a cel puţin 2 coordonatori - restauratori atestaţi în specializarea candidatului,
- susţinerea şi promovarea examenelor finale de evaluare (examenul de preatestare şi examenul de atestare)

Condiţii de acces:

- studii superioare de profil, specializarea pictură sau restaurare pictură – pentru specializările pictură tempera şi pictură ulei,
- studii superioare pentru specializările: ceramică, sticlă, porţelan; textile; hartie, bloc carte şi grafica, lemn, metal, taxidermie.

Examenele de preatestare şi atestare se susţin în Bucureşti. În vederea susţinerii acestora candidaţii se vor prezenta cu obiectele propuse spre restaurare.


Regulament pentru obţinerea certitficatului de absolvire al programului de formare profesională pentru ocupaţia de restaurator bunuri culturale


Cerere înscriere susţinere examen Preatestat / Atestat

Contract evaluare RESTAURATOR Persoană Fizică Preatestat

Contract evaluare RESTAURATOR Persoană Juridică

Contract evaluare RESTAURATOR Persoană Fizică Atestat

 

 

Conţinut tematic:

 • legislaţie
 • muzeologie generală
 • etiopatologia bunurilor culturale (cauze, efecte)
 • aplicarea măsurilor de conservare preventivă
 • chimie generală necesară pentru soluţionarea pe o bază ştiinţifică a restaurării bunurilor
 • proprietăţile substanţelor şi materialelor folosite la restaurare - solvenţi, adezivi, consolidanţi
 • toxicitatea substanţelor utilizate la restaurare
 • mijloace de protecţie împotriva toxicităţii
 • tehnologia restaurării obiectelor din metale, ceramică, porţelan, piatră, lemn, textile, a lucrărilor de grafică, a hârtiei şi a legăturii de carte, a picturii (ulei şi tempera)

Competenţe dobândite de participanţi:

 • capacitatea de a comunica şi colabora pentru soluţionarea domeniilor de interferenţă
 • capacitatea de a identifica formele de degradare
 • capacitatea de a aplica măsurile elementare de conservare preventivă
 • stăpânirea noţiunilor de chimie generală
 • utilizarea corespunzătoare a materialelor şi substanţelor chimice folosite în procesele de restaurare
 • aplicarea tehnologiilor de restaurare a obiectelor din metal, ceramică, porţelan, piatră, lemn, textile, picturii, graficii, hârtiei şi legăturii de carte

Durata: 160 de ore


Locul şi perioada desfăşurării:

Modul I : Bucureşti

Modul II : Bucureşti, 12 – 23 mai 2014

 

Tarif: 1200 lei /modul

Contact:
Ioana Ghenciu, expert consultant

Mobil: 0788.371.254
Tel: 021 - 310.08.15
Fax: 021- 310.08.16

E-mail:

 
Parteneri proiecte europene

www.echoe-eu.eu/
www.cp-pack.eu/

www.aslect.eu/
www.recall-project.eu/
www.riverproject.eu
www.encatc.org/moving-and-learning
www.connection-eu.eu
www.eugameon.eu/
ilgreco.europole.org